KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e.V. Hamburg
 +49-(0)40–67999757

Infos in 35 Sprachen

 
<

.

...

>
 

Teave tööjõu ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse kohta Hamburgis

 • Teie töötingimused on talumatud/halvad
 • Teid survestatakse ja sunnitakse tegema tööd, mida Te teha ei taha.
 • Te saate väikest tasu või ei saa üldse tasu.
 • Te peate palju kauem töötama kui teised.
 • Te teate kedagi, kes vajab abi.
 • Te vajate infot.

Helistage meile.

Nõustamine on konfi dentsiaalne.

Me ei tee midagi ilma Teie nõusolekuta.


Website: www.koofra.de

E-post: info@koofra.de

Telefon: +49-(0)40 – 67 999 757

Esmaspäevast neljapäevani: kell 11.00–17.00

Reedel: kell 11.00–14.00

Kui meid kohal ei ole: jätke automaatvastajale oma telefoninumber ja teade oma emakeeles.


ÄRAKASUTAMINE TÖÖL

Mõned näited

 • Teid sunnitakse tegema ohtlikke töid.
 • Teile ei anta töötamisel kaitseriietust.
 • Teie pass või reisidokumendid võetakse ära.
 • Teie tööandja hoiab Teid võlgade tõttu surve all.
 • Te ei saa oma töö eest palka või saate väga väikest palka.
 • Teid kuritarvitatakse, ohustatakse või survestatakse.
 • Teid ähvardatakse, sest Teil pole tööluba või legaalseid dokumente.
 • Teile ei anta puhkust ega vabu päevi.
 • Te ei tohi arsti juurde minna, kui olete haige.
 • Te ei tohi vabalt liikuda või tööandja või keegi teine jälgib Teid.

See võib olla inimkaubandus.

Isegi siis, kui olite alguses nõus.

KOOFRA võib aidata!

KOOFRA:

 • toetab inimkaubanduse ohvreid
 • on sõltumatu
 • annab nõu ja teavet

Teil on õigus toetusele ja abile!

 • Anname Teile nõu.
 • Kõned on anonüümsed ja konfi dentsiaalsed.
 • Me ei edasta infot kellelegi.
 • Meie kaastöötajad on pärit Teie kodumaalt või räägivad Teie keelt.

Mida KOOFRA pakub?

 • Aitame korraldada majutust, arstiabi, toimetulekuteenuseid, tasuta õigusabi
 • saatjat ametitesse ja asutustesse pöördumisel
 • toetust passiprobleemide lahendamisel
 • soovi korral: saatjat politseisse pöördumisel
 • soovi korral: tagasipöördumisabi
 • ja palju muud